Opíjajte sa literatúrou

6 October 2022, 15:59    |    Viera Gilányová


Podujatie Vankúšové dramatizované čítanie, ktoré pripravili a organizovali študenti GJGT (členovia Klubu poézie) bolo súčasťou XXVI. ročníka festivalu Literárna Banská Bystrica, v spolupráci s  Literárny a hudobným múzeom v Banskej Bystrici.

Festival sa konal v septembri v celom meste a my sme doň prispeli dielami Baudelaira, Lohena, Dušeka, Saroyana, či Remarqua, ktorých dramatizácia zaznela aj za doprovodu hudby a piesní členov školskej kapely.

 

„Aby ste neboli otrokmi týranými

časom,

opíjajte sa,

opíjajte sa bez

prestania!

 

Vínom, poéziou alebo cnosťou,

čím chcete.“

                               Charles Baudlaire