Opatrenia MŠVVaŠ.

25 March 2020, 11:36    |    Viera Gilányová


Vážení rodičia, milí žiaci,
dávame do Vašej pozornosti najnovšie opatrenia MŠVVaŠ.
Veríme, že spoločnými silami túto zložitú situáciu všetci úspešne zvládneme.
PhDr. Mária Sochorová