Opäť veľké úspechy našich žiakov v krajskom kole Matematickej olympiády najvyššej stredoškolskej kategórie!

1 February 2021, 07:41    |    Viera Gilányová


Aj v čase dištančného vzdelávania naši žiaci a ich učitelia trpezlivo a so zanietením pokračujú vo svojej práci. Dôkazom toho môžu byť aj práve zverejnené výsledky Krajského kola matematickej olympiády. Týmto výsledkom predchádzali hodiny  štúdia, konzultácií a riešenia problémov. Krajské kolo v Banskobystrickom kraji vyhral Lukáš Gáborik z matematickej 4.F triedy nášho gymnázia, na druhom mieste sa umiestnil Peter Kochelka z bilingválnej 4.L triedy, ktorý má však veľmi blízko aj k matematike, zúčastňuje sa aj hodín matematiky v matematickej triede, čo mu vedenie školy s porozumením umožňuje. Na treťom mieste sa umiestnil Jakub Kliment a na štvrtom Richard Schwarz, obaja z matematickej 4.F. Ak nahliadnete do výsledkovejlistiny , uvidíte, že bodové rozdiely medzi nimi sú minimálne a že Lukáš Gáborik získal maximálny možný počet bodov, ktorý sa dal v krajskom kole získať.  K úspešným riešiteľom krajského kola Matematickej olympiády patrí aj Tomáš Hulla, Aleš Sršeň a Michal Bilanin, všetci zo spomínanej 4.F triedy.

Študentom gratulujeme a prajeme v čo najväčšom počte postup do Celoštátneho kola matematickej olympiády, ktoré sa bude konať na jar.