OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU

28 November 2019, 11:22    |    Viera Gilányová


Dňa 27.11. 2019 sa na našom gymnáziu  uskutočnilo školské kolo olympiády v ruskom jazyku. Do súťaže sa zapojilo 14 študentov. Súťažilo sa v dvoch kategóriách  a rôznych oblastiach jazyka - čítanie a počúvanie s úlohami, písanie, konverzácia a opis obrázku. 


Výsledky súťaže Olympiáda v ruskom jazyku:

Kategória B1  1. a 2. ročník
1. miesto:  Môcik Oliver, I.C
2. miesto:  Budáčová Adela, II.B
3. miesto:Sliačanová Viktória, II.B

Kategória B2  3. a 4. ročník

1. miesto:  Miškovová Cecília, IV.B
2. miesto:  Ret Samuel, III.C
3. miesto:  Kňazovický Marián, IV.B


   Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a víťazom srdečne blahoželáme!


    Zodpovedné:  Mgr. Lenka Sršňová, Mgr. Daniela Pastoreková