Olympiáda v nemeckom jazyku

23 November 2022, 20:02    |    Viera Gilányová


Dňa 22.11.2022 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády z nemeckého jazyka. 

V kategórii 2A súťažilo 15 žiakov z prvých a druhých ročníkov, v kategórii 2B sa zapojilo 13 žiakov z tretích a štvrtých ročníkov.

Do okresného kola súťaže, ktoré sa bude konať 18.01.2023, postupujú:

V kategórii 2A

1.       Helcmanová Jana – II.F

2.       Boleček Matúš – II.C

 

V kategórii 2B:

1.       Cigler Martin – III.F

2.       Frgelec Filip – IV.F

 

Našim víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov pri riešení okresného kola súťaže!!!