Od 17. mája 2021 obnovujeme prezenčnú formu vzdelávania

17 May 2021, 12:41    |    Viera Gilányová


Od 17. mája 2021 na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR číslo: 2021/13405:1- A1810 obnovujeme prezenčnú formu vzdelávania vo všetkých  triedach 1. – 3. ročníka a bilingválnej IV.L triede. Všetky potrebné informácie boli zákonným zástupcom a žiakom školy  zaslané cez aplikáciu Edupage.

Tešíme sa na vás.