Nežná revolúcia 1989

11 December 2019, 10:28    |    Viera Gilányová


Dňa 10.12.2019, pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie, ktorá sa tak hlboko zapísala do našich dejín, sa 120 žiakov  (z 3.A, 3.B, 3.C, 3.F a 4.L triedy) zúčastnilo divadelno-filmovej inscenácie – November 1989. V pamätnom roku 1989 sa po viac ako štyridsiatich rokoch podarilo zvrhnúť totalitný režim, ktorý sa v ľuďoch celé tie roky snažil zničiť odvahu myslieť, chuť kritizovať a odhodlanie žiť v pravde. Nevyžadoval nič iné ako uniformitu, poslušnosť, súhlas, vernosť, vážnosť, lož. Našli sa aj odvážlivci, ktorí s politikou Komunistickej strany Československa nesúhlasili, vystrčili hlavy z davu a začali o tom hovoriť. Šíriť myšlienky slobodného štátu a bojovať proti systému. Mocný režim napokon zvrhli pokojné protesty ľudí na námestiach. Začali sa zhromažďovať, verejne vystupovať, skandovať rôzne heslá. Atmosféru, podobnú tej počas demonštrácií, sme mohli na vlastnej koži zažiť aj my, diváci. Zahrali sme sa na cestovateľov v čase a preniesli sa do novembra 1989. Na konci inscenácie sa totiž celou aulou SZU nieslo heslo – Moderné školy, vybraté spomedzi mnohých, ktoré sme počas predstavenia mali možnosť vymyslieť, zapísať na papier a tým našu myšlienku zhmotniť v niečo skutočné.

Za neopísateľný zážitok môžeme ďakovať Divadelnému centru v Banskej Bystrici, ktoré sa v súčasnosti zameriava na produkciu pre mládež a divadlo v anglickom jazyku a predovšetkým režisérovi Jánovi Šimkovi, ktorý touto autorskou dokumentárnou inscenáciou zavŕšil svoju trilógiu dokumentárnych inscenácií My sme tu doma (2017) a Fake News (2018).

 

Autorka: Beata Fülöpová, 3.B