Návšteva Pamätného domu Jozefa Gregora v Tajove

13 September 2022, 11:34    |    Viera Gilányová


Dom Jozefa Gregora Tajovského bol postavený v roku 1799 a je kultúrnou pamiatkou. Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici tu zriadila malé múzeum.

Čestný názov Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského bol našej škole udelený v roku 1989. Študenti  GJGT pravidelne navštevujú expozíciu v rodnej drevenici spisovateľa.

Aj tento rok sme sa v septembri 2022 vybrali so žiakmi druháckych tried na návštevu Pamätného domu J. G. Tajovského. Dozvedeli sme sa detaily zo súkromného aj literárneho života Jozefa Gregora a jeho manželky Hany Gregorovej.

Hoci Jozef Gregor Tajovský  žil a pracoval vo viacerých slovenských mestách, zostával zarytým lokálpatriotom. „Najkrajším a najmilším miestom na svete je môj rodný prekrásny Tajov,“ vyznal sa ešte počas života známy prozaik, dramatik. Aj keď zomrel v Bratislave, na vlastné i manželkino želanie sa dal pochovať vo svojej milovanej obci.

Návštevou rodného domu Jozefa Gregora Tajovského sme si uctili jeho pamiatku.

                                                                                                                    Vyučujúci SJL, UKL a triedni učitelia

                                                                                                                              Druháci z GJGT