Návšteva Pamätného domu J. G. Tajovského 2019

30 September 2019, 20:25    |    Viera Gilányová


Tajovského rodný dom bol postavený v roku presne pred 220 rokmi  a je kultúrnou pamiatkou. Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici tu zriadila malé múzeum. Študenti  GJGT (čestný názov Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského  bol našej škole udelený v roku 1989) pravidelne navštevujú jeho expozíciu.

Aj tento rok sme sa v septembri 2019 vybrali so žiakmi druhého ročníka na návštevu Pamätného domu J. G. Tajovského. Dozvedeli sme sa detaily zo súkromného aj literárneho života Jozefa Gregora a jeho manželky Hany Gregorovej. Hoci Jozef Gregor Tajovský  žil a pracoval vo viacerých slovenských mestách, zostával zarytým lokálpatriotom. „Najkrajším a najmilším miestom na svete je môj rodný prekrásny Tajov,“ vyznal sa ešte počas života známy prozaik a dramatik.

Aj keď zomrel v Bratislave, na vlastné i manželkino želanie sa dal pochovať vo svojej milovanej obci.