Milí žiaci 9. a 8. ročníka ZŠ, vážení rodičia,

9 February 2022, 19:14    |    Viera Gilányová


pozývame Vás na prvú online Burzu stredných škôl Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorá sa bude konať od stredy 9. februára formou video-vizitky a živého video-rozhovoru so zástupcami škôl a  záujemcami o štúdium. Do burzy sa zapojilo viac ako 80 škôl. 

Burza sa bude konať v online priestore, na YouTube kanáli Idem na strednú:


https://www.youtube.com/channel/UC0ZysZdPI3s-902O8E1z8wA


Prezentácia našej školy bude vo štvrtok 10.2.2022 od 15,30 hod.

 

Na vaše otázky budeme odpovedať od 15,30 do 18,00 hod. na: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWNjMTcxZDgtOTkxOC00YTE3LWI0MTktM2UwM2I0MTllM2E5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222fa2e378-a764-4f42-ac17-cab99f1865f3%22%2c%22Oid%22%3a%22b4e69cf5-dfa1-4258-a459-440e6dd5fff9%22%7d


 

Tešíme sa na online stretnutie.