MathRace

21 November 2019, 19:04    |    Viera Gilányová


MathRace je matematická súťaž tímov Prírodovedeckej fakulty Masarykovej univerzity Brno, organizovaná je Ústavom matematiky a štatistiky organizátormi Brnenského korešpondenčného seminára pre študentov stredných škôl.

XI. ročník MathRace sa konal 20. novembra 2019, súťažilo 60 tímov, z toho v rovnakej kategórii ako žiaci našej školy 51 tímov.

Súťaž pozostávala zo správneho vyriešenia čo najviac úloh v čase troch hodín. Žiaci si vyberali zo 45 úloh (sady 3x15 úloh pre každú z troch hodín). Súťažilo 60 tímov z Česka a Slovenska.

 

Veľmi úspešne reprezentovali predovšetkým seba ale aj našu školu:

 

2. miesto: „Postele, ktoré idú vyhrať matrace“ – tím z III.F v zložení  Lukáš Gáborik, Tomáš Hulla, Jakub Kliment, Richard Schwarz

 

7. miesto: „Jfap“ – tím v zložení  Andrej Špitalský z II.F, Peter Kochelka z III.L, Filip Frgelec z I.F a Juraj Jánošík zo IV.F

 

Ďalší úspešní súťažiaci: „VIPostele“  - tím z II.F Martin Kmeť, Martin Tokár, Ivana Medveďová a Šimon Kapusta z III.L.

Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu a srdečne blahoželáme!

Za PK MAT a DEG koordinátor akcie Mgr. Katarína Magyarová