MATEMATICKÝ KLOKAN

16 April 2019, 11:17    |    Viera Gilányová


Žiaci našej školy sa aj tento rok zúčastnili tejto matematickej súťaže, ktorá prebiehala 21.3.2019 na celom svete. Medzi najlepšími súťažiacimi zo 70 972 z celého Slovenska mali zastúpenie: Jakub Kliment, II.F (1.-26. miesto), Andrej Špitalský, I.F (1.-26.miesto), Ivana Medveďová, I.F (72.-88.miesto), Eduard Martinka, I.F (107.-128.miesto), Martin Tokár, I.F (153.-176.miesto), Martin Kmeť, I.F (177.-200.miesto) v kategórií Kadet G12 a Lucia Klincová, IV.D (79.-91.miesto), Peter Váš, III.D (153.-159.miesto) v kategórií Junior G34. Celkovo bolo zapojených 25 žiakov nie len matematických ale aj všeobecných tried GJGT.

Koordinátor školy: Mgr. Jaroslava Zacharová