MATEMATICKÁ GRAMOTNOSŤ

1 July 2022, 09:02    |    Viera Gilányová


MATEMATICKÁ GRAMOTNOSŤ ako súčasť projektu „Zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu GJGT“

Projekt financovaný z ESF realizovaný dva roky bol ukončený. Cieľom aktivít bolo netradičnými formami a metódami zvyšovať matematickú gramotnosť žiakov školy.

Aktivity:

  • Klub učiteľov matematiky
  • Maratón riešenia matematických úloh
  • Extra hodiny – prezenčne aj online
  • Exkurzia Košice (2 dni) – Múzeum letectva, Technické múzeum, Teória grafov – orientácia v neznámom prostredí
  • Exkurzia Prešov a Košice (2 dni) – Múzeum Solivar, Technické múzeum, Teória grafov – orientácia v neznámom prostredí
  • Exkurzia Bratislava – Deň otvorených dverí FMFI UK, Technické múzeum – múzeum dopravy

PK MAT, INF a DEG