Marec – Mesiac Frankofónie

17 April 2021, 17:02    |    Viera Gilányová


Mesiac marec je známy nielen ako Mesiac knihy, ale aj ako Mesiac Frankofónie.

Pri tejto príležitosti vyučujúce francúzskeho jazyka (klasická sekcia) zorganizovali súťaž:  Rôzne podoby Frankofónie, kde mohli študenti predstaviť Frankofóniu rôznymi spôsobmi (plagát, recept ...).

Súťaže sa zúčastnilo 27 študentov z I.D, II.A, II.B a III.C.

Vyučujúce francúzskeho jazyka nakoniec ich práce vyhodnotili a vzhľadom na rôzne formy prezentácie určili dve 1. a rovnako dve 2.miesta.

A tu sú ocenené:

1.     miesto:  Ema Valentová (I.D)

              Soňa Ďurianová a Daniela Buková (II.A)

2.     miesto : Valentína Tiborová (II.B)

              Zuzana Patrášová (III.C)

Víťazkám srdečne blahoželáme!