Máme za sebou už desiaty ročník súťaže v rečníckych prejavoch „Slovo, čo um i srdce vaše posilní"

29 January 2020, 19:27    |    Viera Gilányová


Dňa 27. januára 2020 sa v reprezentatívnych priestoroch Literárneho a hudobného múzea Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici uskutočnil už jubilejný 10. ročník rétorickej súťaže našich štvrtákov.
20 študentov malo možnosť ukázať svoj talent a rečnícke zručnosti pri prednese vlastných prejavov, a to všetko pred zrakmi početného publika a odbornej poroty v zložení p. Mgr. Panáčková (za ŠVK), p. prof. Chlebanová  a p. prof. Krnáčová z GJGT. Okrem kvality prednesu porota ocenila aj široký tematický záber prejavov. Od osobne ladených tém - až po spoločenské témy trápiace celú spoločnosť.  Po náročnom výbere tých najlepších boli nakoniec ocenení odbornou porotou traja študenti a jeden študent získal cenu publika. 

 Výsledky súťaže:

1. miesto Tran Minh, ThuTao 4.B

2. miesto Lucia Trimayová 4.L (aj divácka cena)

3. miesto Emma Gužiová 4.C

 

Víťazom gratulujeme!