KRAJSKÉ KOLO MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY V DVOCH STREDOŠKOLSKÝCH KATEGÓRIÁCH V BANSKOBYSTRICKOM KRAJI

26 March 2021, 10:25    |    Viera Gilányová


V tejto náročnej dobe, ktorá nepraje vzdelávaniu, to naši študenti nevzdávajú ani v príprave na jednotlivé kolá
matematickej olympiády. V rámci dištančného štúdia sa stretávajú a online riešia problémové úlohy. 
Do Krajského kola matematickej olympiády kategórie C (prváci) postúpili nasledovní žiaci našej školy:
Martin Cigler, Eduard Bielik, Peter Hazlinger, Bianka Birčáková, Petra Považanová (všetci z matematickej 1.F triedy).
Do Krajského kola matematickej olympiády kategórie B (druháci) postúpili nasledovní žiaci našej školy:
Ondrej Láska (z 2.A triedy), Lucia Ivaničová, Matej Kmeť, Ján Bobro, Michal Pallay, Ján Jakub Tomášik,
Richard Turčan, Alžbeta Legiňová (všetci z matematickej 2.F triedy)
Postupujúcim študentom školy gratulujeme a prajeme veľa úspechov v Krajských kolách MO.