„Ja som –Ty si“

5 June 2022, 19:06    |    Viera Gilányová


V piatok 3. júna sa žiaci troch tried druhého ročníka v rámci predmetu umenie a kultúra zapojili do projektu „Ja som –Ty si“, ktorého garantom bola UMB. V rámci projektu sa naši žiaci veľa dozvedeli o živote, tradíciách a kultúre dolnozemských Slovákov zo Srbska, Chorvátska a Rumunska. Súbor Matičiarik predviedol dolnozemské ľudové tance a v „škole tanca“ sa naši žiaci tiež mohli naučiť niektoré tanečné kroky. Celé dopoludnie sprevádzala príjemná atmosféra.