INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM

3 February 2021, 09:05    |    Viera Gilányová


 Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského ponúka uchádzačom o štúdium v školskom 2021/2022:
  • ·         päťročný vzdelávací program 7902 J 74 bilingválneho (slovensko – francúzskeho) štúdia pre 30  žiakov 8. a 9. ročníka,
  • ·       štvorročný vzdelávací program 7902 J všeobecného štúdia pre 145 žiakov 9. ročníka ZŠ, kde je možnosť podľa záujmu uchádzačov otvoriť aj jednu triedu s profiláciou na matematiku a jednu triedu s profiláciou na prírodné vedy.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v kritériách prijímacieho konania, ktoré sú zverejnené v časti  Štúdium - Informácie pre uchádzačov.

Na vaše otázky ohľadne štúdia radi odpovieme telefonicky alebo prostredníctvom emailu.

Kontakt: 048/4135237 alebo 0918 578 497                           gymnazium.gjgt@gmail.com