Geografická exkurzia

1 July 2022, 13:21    |    Viera Gilányová


V apríli sa uskutočnili exkurzie v rámci projektu rozvoj prírodovednej gramotnosti žiakov II. A III. ročníka. Trasa exkurzie viedla cez lokality Mičinské travertíny, Čertova skala, Turovský sopúch a Turovský vodopád. Žiaci mohli vidieť dôsledky vulkanickej činnosti v jej rôznych podobách. K daným lokalitám skupiny žiakov spracovali informačný materiál a časť z neho odprezentovali priamo na mieste. Úlohou bolo tiež zdokumentovať geomorfologické tvary a faunu a flóru miestnej lokality. Získané materiály neskôr spracovali do študijných materiálov pre ďalších žiakov školy. Materiál sa dá využiť na hodinách geografie prvého a tretieho ročníka.