Fyziklání online

2 December 2019, 15:11    |    Viera Gilányová


Fyziklání online“ je trojhodinová tímová súťaž organizovaná MATEMATICKO-FYZIKÁLNOU  FAKULTOU  KARLOVEJ UNIVERZITY v Prahe, ktorá prebieha cez Internet. Súťaž je určená pre jeden- až päťčlenné tímy predovšetkým zo stredných škôl z celého sveta a prebieha v českom a anglickom jazyku.

Aj tento rok prebehol ďalší ročník fyzikálnej súťaže „Fyzikální online“. Dňa 27. 11. 2019 v čase od 17:00 do 20.00 hod. prihlásené tímy riešili zadané úlohy, ktoré boli v uvedenom čase zverejnené na webe. Za správne vyriešené úlohy získavali tímy body, pričom celý čas videli aktuálnu výsledkovú listinu, ktorá bola posledných 20 minút zmrazená a aktualizovaná až po skončení súťaže.

Spomínanej súťaže sa zúčastnili aj žiaci Gymnázia J. G. Tajovského, ktorí úspešne reprezentovali našu školu.

Tím v zložení: Juraj Jánošík (IV.F), Lukáš Gaborik (III.F), Jakub Kliment (III.F), Richard Schwarz (III.F) a Aleš Sršeň (III.F) sa umiestnil na krásnom 2. mieste v rámci všetkých slovenských tímov a na 6. mieste v rámci československých tímov.

Tím v zložení: Peter Kochelka (III.L), Martin Kmeť (II.F), Andrej Špitalský (II.F), Ondrej Láska (I.A),  Filip Frgelec (I.F) sa umiestnil zo slovenských tímov na 10. mieste vo svojej kategórii.

Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu a všetkým súťažiacim ešte raz gratulujeme!

Mgr. Erik Bayerl, PhD.