Facebookový profil štúrovcov opäť zaujal

7 October 2019, 19:46    |    Viera Gilányová


Aktivitu, ktorá zaujala študentov aj v minulom školskom roku si 3. októbra 2019 zopakovali tentokrát študenti  ESI  v LHM BB .

Zadanie bolo -  zaujímavo spracovať vedomosti a poznatky o štúrovcoch,  získané nielen na hodinách slovenského jazyka a literatúry. Využiť mohli aj exponáty, materiály  a všetky dostupné (aj internetové) informácie, ktoré ponúkali priestory LHM na to, aby vytvorili čo najvernejší, ale aj aktuálne pôsobiaci facebookový profil troch štúrovcov. Najstaršieho, najmladšieho a najsladšieho.

Takto uplatnili svoju kreativitu:J