Expert geniality show

10 March 2022, 09:21    |    Viera Gilányová


Súťažilo 10 žiakov z tried I.B. III.A a III.F.

Najúspešnejším riešiteľom je Matej Kmeť z III.F - TOP Expert, v téme Mozgolamy obsadil 4. miesto v SR (z 312), v téme Svetobežník 5. miesto v SR (zo 163) a celkovo 6. miesto v SR.

Filip Frgelec  III.F - TOP Expert, v téme Mozgolamy 25.miesto v SR (z 312), v téme Do you speak English? 15.miesto v SR (z 270) a celkovo 28.miesto v SR.

Ján Jakub Tomášik z III.F v téme Do you speak English? 30.miesto v SR.

 

Našim najúspešnejším riešiteľom gratulujeme.