Oznam

29 June 2022, 15:46    |    Viera Gilányová


Ponuka VŠM/CityU

Vysoká škola manažmentu so sídlom v Bratislave v spolupráci s americkou City University of Seattle ponúka študijné programy bakalárskeho, magisterského a MBA štúdia. Okrem programov v slovenčine alebo angličtine škola ponúka tiež možnosť študovať v kombinácii programov (Bc./BSBA), (Mgr./MBA)  kedy má študent jedinečnú možnosť získať súčasne slovenský diplom VŠMamerický diplom City University of Seattle.

Možnosť štúdia v dennej, externej a online forme:

Online štúdium je určené najmä tým študentom, ktorým denné dochádzanie do školy z dôvodu časovej náročnosti nevyhovuje a uprednostňujú štúdium cez internet z pohodlia svojej kancelárie alebo domova. Online štúdium je obzvlášť vhodné pre študentov, ktorí to majú ďaleko do školy, ktorí sú pracovne vyťažení, ženám na materskej dovolenke alebo tiež študentom, ktorí študujú zo zahraničia.

10 dôvodov prečo študovať na VŠM / City University of Seattle Programs

  1. 100% miera absolventskej zamestnanosti (INEKO 2014)
  2. vysoké finančné ohodnotenie absolventov v praxi
  3. možnosť získať slovenský alebo americký akreditovaný diplom alebo "double-degree"
  4. možnosť štúdia v slovenčine alebo angličtine
  5. možnosť štúdia v dennej, externej a online forme
  6. medzinárodný akademický zbor
  7. možnosti športových, sociálnych a motivačných štipendií
  8. možnosť využitia študentského mobilitného programu Erasmus
  9. možnosť študijného pobytu v Seattle, USA (1 trimester)
  10. možnosť nástupu na štúdium v októbri, januári a apríli
________________________________________________________________________
Ateliér Sklo - dodatočné bakalárske prijímačky

Prihlášku na dodatočné prijímacie pohovory na študijný program Úžitkové umenie, špecializácia SKLO, si môže podať uchádzač/ka, ktorý/ý neabsolvoval/a prijímacie pohovory na študijný program Úžitkové umenie v riadnom termíne.

Po odoslaní elektronickej prihlášky najneskôr 23. 5. 2023 ju následne vytlačíte, podpíšete a spolu so všetkými potrebnými prílohami pošlete poštou na našu adresu, a to najneskôr do 24. 5. 2023. Digitálnu verziu domácich prác – portfólio so všetkými požadovanými časťami alebo úlohami uchádzač/ka po podaní elektronickej prihlášky a príloh následne v období od 30. 5. 2023 od 12.00 hod. do 1. 6. 2023 do 8.00 hod. (ráno) vloží prostredníctvom stránky: https://ulozisko.vsvu.sk/; prístupové údaje a návod budú zaslané na mailové adresy, ktoré sú uvedené v prihláške najneskôr dňa 30. 5. 2023 do 12.00 hod.

1. kolo –  5. – 7. 6. 2023 – zasadne prijímacia komisia a posúdi domáce práce zaslané do 1.6.2023 na https://ulozisko.vsvu.sk

2. kolo – 26. – 27. 6. 2023 prebieha prezenčným spôsobom a trvá dva dni

______________________________________________________________________
Možnosti štúdia na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity - info pre stredoškolákov

Vážení študenti v končiacich ročníkoch 

ak sa ešte rozhodujete pre ďalšie štúdium na univerzite, ponúkame Vám pri rozhodovaní informácie aj o možnostiach štúdia na našej fakulte.

Nájdete ich na facebook.com/teologickafakulta 

Teologická fakulta Trnavskej univerzity sídli v centre Bratislavy. Termín podania prihlášok predlžuje do konca apríla.

Ponúka možnosť výberu z dvoch programov:
• TEOLÓGIA (Bc./Mgr.)
• SOCIÁLNA PRÁCA - COUNSELING/SPREVÁDZANIE (Bc.)


Fakulta má 1200 úspešných absolventov. Uplatňujú sa ako projektoví manažéri, pracovníci v kresťanských a humanitárnych organizáciách, učitelia, sociálni pracovníci alebo kreatívci. Vedia pracovať s mládežou, seniormi, či ľuďmi so špecifickými potrebami. Učia sa kriticky rozmýšľať, aktívne počúvať a s rešpektom argumentovať.
___________________________________________________________________________
Informácie o študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra
Milí maturanti,
počas štúdia na Vašej strednej škole ste zistili, že nechcete alebo nemôžete pokračovať v štúdiu na vysokej škole a nechcete ani nastúpiť do práce.

Stredná zdravotnícka škola na Strečnianskej ulici č. 20 v Bratislave má pre Vás riešenie a ponúka Vám k osobnému študijnému zámeru nasledovné:
- v septembri 2023 otvárame vyššie odborné štúdium v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra (3-ročné denné pomaturitné štúdium),
- absolvovaním štúdia získate spôsobilosť na výkon povolania sestra vo všetkých zdravotníckych a sociálnych zariadeniach na území Slovenskej republiky,
- diplom, ktorý získate po ukončení štúdia, je uznávaný vo všetkých krajinách Európskej únie.

Čo musíte urobiť?
- navštíviť stránku našej školy szs@szsba.sk, kde sa dozviete viac o našej ponuke,
- stiahnuť si prihlášku pre študijný odbor Diplomovaná všeobecná sestra,
- vyplnenú prihlášku je potrebné poslať na adresu školy do 31. mája 2023 (ak maturujete v tomto školskom roku, overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia dodáteihneď, ako Vám škola vystaví maturitné vysvedčenie),
- úspešne vykonať prijímaciu skúšku, ktorá pozostáva z testu  biológia človeka (učivo z gymnázia),
- prijímacia skúška sa uskutoční: I. termín – 20. júna 2023, II. termín (v prípade
voľných miest) – 23. augusta 2023.

Tešíme sa na Vás, možno rozšírite rady zdravotníkov na Slovensku.
_______________________________________________________________________
UNIZA - ONLINE intenzívny prípravný kurz matematiky na prijímacie pohovory


Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky, organizuje v dňoch 21. 3. 2023 až 4. 5. 2023

 

ONLINE intenzívny prípravný kurz matematiky na prijímacie pohovory na univerzity a  vysoké školy ekonomického a technického zamerania.

 

Veríme, že aj týmto spôsobom dokážeme študentom pomôcť úspešne absolvovať prijímacie pohovory a začať štúdium na ich preferovanej univerzite či vysokej škole.

 

Žilinská univerzita v žiline

University of Žilina

https://fpedas.uniza.sk
________________________________________________________________
Pozvánka Deň otvorených dverí FEIT UNIZA

dňa 15.2.2023 sa uskutoční na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií (FEIT) Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA)  Deň otvorených dverí, na ktorý Vás a Vašich študentov srdečne pozývame.   

Bude nám cťou Vás a najmä Vašich študentov informovať o možnostiach štúdia, podmienkach prijímacieho konania, uplatnení absolventov v odbornej praxi, možnostiach ubytovania v študentských domovoch a iných zaujímavých otázkach súvisiacich so štúdiom.  

V rámci Dňa otvorených dverí sme pre Vás pripravili zaujímavé prezentácie o dianí na našej fakulte,  interaktívne exponáty popisujúce nami ponúkané študijné programy a návštevy našich laboratórií. 

Program je dostupný na webovej stránke https://www.feitcity.sk/events/den-otvorenych-dveri-2023/.  

Program

8:30 – Otvorenie Dňa otvorených dverí  

8:40 – Tour de FEITcity – návšteva laboratórií (začíname v hlavnej budove rektorátu UNIZA)  

10:30 – Štúdium na FEIT UNIZA, ako na to? – Aula 1 (hlavná budova rektorátu)  

11:30 – Tour de FEITcity – návšteva laboratórií (začíname v hlavnej budove rektorátu UNIZA)  

13:15  – Vyhodnotenie súťaže a ukončenie


Informáciu o prijatí pozvania a predbežné počty záujemcov - študentov nám, prosím, oznámte zaslaním emailu na adresu studref@feit.uniza.sk.
___________________________________________________________
DOD na KAA FF UKF, 16.2.2023


Katedra anglistiky a amerikanistiky UKF v Nitre  vás srdečne pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 16. 2. 2023. Deň otvorených dverí bude prebiehať dvoma spôsobmi: dopoludnia od 10:30 OSOBNE v budove Filozofickej fakulty UKF (Štefánikova trieda 67), v miestnosti 211, popoludní od 16:00 ONLINE na tomto linku: https://www.youtube.com/watch?v=WSWxfFfrVhQ

Viac informácií o DOD Filozofickej fakulty nájdete tu: https://www.dod.ff.ukf.sk/?fbclid=IwAR3MTOnHq7S2b907ufRaB8WTenoOonRlC5yGoF4_fHf5U0jYf9oACiS-pTM

________________________________________________________________________
Dni otvorených dverí FRI UNIZA 2023

Vážení študenti,

pozývame Vás na Dni otvorených dverí Fakulty riadenia a informatiky UNIZA, ktorý sa uskutoční 16. februára o 10:00 v priestoroch fakulty.

 

Pre stredoškolákov sme pripravili zaujímavý a bohatý program Dňa otvorených dverí plného prezentácií, ukážok laboratórií a praktických workshopov. Viac informácií (harmonogram podujatia, popis praktických workshopov, informácie o súťaži...) sa nachádza na webe podujatia:

https://www.fri.uniza.sk/aktuality/pozvanka-na-den-otvorenych-dveri-fri-uniza-2023

 


Fakulta riadenia a informatiky

Žilinská univerzita v Žiline


____________________________________________________________________________________________
Dobrý deň,

dovoľujeme si Vás i Vašich študentov pozvať na 1. ročník interaktívneho ONLINE VEĽTRHU VYSOKÝCH ŠKÔL. Registrácia a účasť je zadarmo pre všetkých záujemcov. Študenti posledných ročníkov stoja pred dôležitým rozhodnutím - voľbou vysokej školy. Online veľtrh je príležitosťou, ako Vašich študentov prepojiť so správnou vysokou školou.
KEDY: streda a štvrtok 8. a 9. FEBRUÁRA 2023 od 9 do 16 hodiny
Na veľtrhu sa budú prezentovať významné univerzity, ako napríklad
Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave a mnoho ďalších zo SR a ČR.
K akcii sa môžu všetci záujemcovia pripojiť z pohodlia školskej počítačovej učebne pod Vašim vedením, z mobilného telefónu alebo z domova.
Chceli by sme Vás týmto emailom poprosiť o predanie tejto informácie Vaším študentom. Pre uľahčenie Vám posielame správu, v ktorej Vaši študenti nájdu všetky potrebné informácie.
Uvedenú správu im tak stačí preposlať alebo prípadne nazdieľať odkaz: veltrh.vysokeskoly.sk
_______________________________________________________________
Pozvanka_DOD2023_UNIZA_ZILINA

Srdečne Vás pozývame na

Deň otvorených dverí DOD 2023

Žilinská univerzita UNIZA, Stavebná fakulta

Štvrtok: 9.2.2023 

8.00 - 14:00, ŽILINA 

 

BLOK 1: 8:0 – 11:30 

8:30 – Víta Ťa pán dekan: Prof. Ing. Marián Drusa, PhD. 

BLOK 2: 11:30 – 14:00 

11:30 – Víta Ťa pán dekan: Prof. Ing. Marián Drusa, PhD. 

 

Prečo prísť k nám???

 

ü atraktívne štúdijné programy prepojené s praxou

ü externá forma štúdia (PRACUJ&ŠTUDUJ) 

ü máme spoluprácu s TOP zahraničnými univerzitami v rámci celej Európy

ü unikátny moderný zelený campus

ü športoviská

ü dostupné internáty

ü spolupráca s praxou

ü digitalizácia 

ü ….. viac uvidíš u nás

 

Zabezpečená je pre vás KYVADLOVÁ DOPRAVA: STANICA - UNIVERZITA a späť.

BONUS: súťaže o zaujímavé ceny, niečo pod zub, firemné stánky s ponukou práce (brigády) ……

Skupiny (nad 3 študentov) zaregistrujte sa do štvrtku 2.2.2023: REGISTRÁCIA

 Všetky cesty vedú kam???  .... do ŽILINY!

 prípade otázok sme Vám k dispozícii: 

Kontakt: Ing. Miroslav JančulaPhd., 0944 119 213

miroslav.jancula@uniza.sk

Študijné oddelenie: 041/513 55 12 

e-mail: fstav-studref@uniza.sk 
web: http://svf.uniza.sk 
FB: https://www.facebook.com/StavebnaFakultaZUZ 
Instagram: svf.uniza 

_________________________________________________________________
Informácie o možnostiach štúdia na FŠ

v zastúpení Fakulty športu Prešovskej univerzity v Prešove Vám zasielam niekoľko informácií pre Vašich študentov, ktorí majú  nadšenie pre šport a zaujíma ich štúdium v tejto oblasti.
Všetky podrobné informácie sú pre uchádzačov dostupné na https://www.unipo.sk/fakulta-sportu/macie/uchadzaci/bc/

Za najdôležitejšie považujem spomenúť, že Fakulta športu ponúka štyri študijné programy. Uzávierka prihlášok na prvé kolo je do 28. februára.
 - učiteľstvo telesnej výchovy
 - učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii
 - šport pre zdravie
 - špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách
________________________________________________________________________
Prijimacie skusky FIIT STU

Dobrý deň,

dovoľujem si Vám poslať informáciu k blížiacemu sa termínu prijímacej skúšky na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave.

Prvý termín prijímacej skúšky sa uskutoční 03.02.2023 o 14 hod., druhý termín je stanovený na 21.04.2023 o