Oznam

29 June 2022, 15:46    |    Viera Gilányová


UNIZA - ONLINE intenzívny prípravný kurz matematiky na prijímacie pohovory


Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky, organizuje v dňoch 21. 3. 2023 až 4. 5. 2023

 

ONLINE intenzívny prípravný kurz matematiky na prijímacie pohovory na univerzity a  vysoké školy ekonomického a technického zamerania.

 

Veríme, že aj týmto spôsobom dokážeme študentom pomôcť úspešne absolvovať prijímacie pohovory a začať štúdium na ich preferovanej univerzite či vysokej škole.

 

Žilinská univerzita v žiline

University of Žilina

https://fpedas.uniza.sk
________________________________________________________________
Pozvánka Deň otvorených dverí FEIT UNIZA

dňa 15.2.2023 sa uskutoční na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií (FEIT) Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA)  Deň otvorených dverí, na ktorý Vás a Vašich študentov srdečne pozývame.   

Bude nám cťou Vás a najmä Vašich študentov informovať o možnostiach štúdia, podmienkach prijímacieho konania, uplatnení absolventov v odbornej praxi, možnostiach ubytovania v študentských domovoch a iných zaujímavých otázkach súvisiacich so štúdiom.  

V rámci Dňa otvorených dverí sme pre Vás pripravili zaujímavé prezentácie o dianí na našej fakulte,  interaktívne exponáty popisujúce nami ponúkané študijné programy a návštevy našich laboratórií. 

Program je dostupný na webovej stránke https://www.feitcity.sk/events/den-otvorenych-dveri-2023/.  

Program

8:30 – Otvorenie Dňa otvorených dverí  

8:40 – Tour de FEITcity – návšteva laboratórií (začíname v hlavnej budove rektorátu UNIZA)  

10:30 – Štúdium na FEIT UNIZA, ako na to? – Aula 1 (hlavná budova rektorátu)  

11:30 – Tour de FEITcity – návšteva laboratórií (začíname v hlavnej budove rektorátu UNIZA)  

13:15  – Vyhodnotenie súťaže a ukončenie


Informáciu o prijatí pozvania a predbežné počty záujemcov - študentov nám, prosím, oznámte zaslaním emailu na adresu studref@feit.uniza.sk.
___________________________________________________________
DOD na KAA FF UKF, 16.2.2023


Katedra anglistiky a amerikanistiky UKF v Nitre  vás srdečne pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 16. 2. 2023. Deň otvorených dverí bude prebiehať dvoma spôsobmi: dopoludnia od 10:30 OSOBNE v budove Filozofickej fakulty UKF (Štefánikova trieda 67), v miestnosti 211, popoludní od 16:00 ONLINE na tomto linku: https://www.youtube.com/watch?v=WSWxfFfrVhQ

Viac informácií o DOD Filozofickej fakulty nájdete tu: https://www.dod.ff.ukf.sk/?fbclid=IwAR3MTOnHq7S2b907ufRaB8WTenoOonRlC5yGoF4_fHf5U0jYf9oACiS-pTM

________________________________________________________________________
Dni otvorených dverí FRI UNIZA 2023

Vážení študenti,

pozývame Vás na Dni otvorených dverí Fakulty riadenia a informatiky UNIZA, ktorý sa uskutoční 16. februára o 10:00 v priestoroch fakulty.

 

Pre stredoškolákov sme pripravili zaujímavý a bohatý program Dňa otvorených dverí plného prezentácií, ukážok laboratórií a praktických workshopov. Viac informácií (harmonogram podujatia, popis praktických workshopov, informácie o súťaži...) sa nachádza na webe podujatia:

https://www.fri.uniza.sk/aktuality/pozvanka-na-den-otvorenych-dveri-fri-uniza-2023

 


Fakulta riadenia a informatiky

Žilinská univerzita v Žiline


____________________________________________________________________________________________
Dobrý deň,

dovoľujeme si Vás i Vašich študentov pozvať na 1. ročník interaktívneho ONLINE VEĽTRHU VYSOKÝCH ŠKÔL. Registrácia a účasť je zadarmo pre všetkých záujemcov. Študenti posledných ročníkov stoja pred dôležitým rozhodnutím - voľbou vysokej školy. Online veľtrh je príležitosťou, ako Vašich študentov prepojiť so správnou vysokou školou.
KEDY: streda a štvrtok 8. a 9. FEBRUÁRA 2023 od 9 do 16 hodiny
Na veľtrhu sa budú prezentovať významné univerzity, ako napríklad
Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave a mnoho ďalších zo SR a ČR.
K akcii sa môžu všetci záujemcovia pripojiť z pohodlia školskej počítačovej učebne pod Vašim vedením, z mobilného telefónu alebo z domova.
Chceli by sme Vás týmto emailom poprosiť o predanie tejto informácie Vaším študentom. Pre uľahčenie Vám posielame správu, v ktorej Vaši študenti nájdu všetky potrebné informácie.
Uvedenú správu im tak stačí preposlať alebo prípadne nazdieľať odkaz: veltrh.vysokeskoly.sk
_______________________________________________________________
Pozvanka_DOD2023_UNIZA_ZILINA

Srdečne Vás pozývame na

Deň otvorených dverí DOD 2023

Žilinská univerzita UNIZA, Stavebná fakulta

Štvrtok: 9.2.2023 

8.00 - 14:00, ŽILINA 

 

BLOK 1: 8:0 – 11:30 

8:30 – Víta Ťa pán dekan: Prof. Ing. Marián Drusa, PhD. 

BLOK 2: 11:30 – 14:00 

11:30 – Víta Ťa pán dekan: Prof. Ing. Marián Drusa, PhD. 

 

Prečo prísť k nám???

 

ü atraktívne štúdijné programy prepojené s praxou

ü externá forma štúdia (PRACUJ&ŠTUDUJ) 

ü máme spoluprácu s TOP zahraničnými univerzitami v rámci celej Európy

ü unikátny moderný zelený campus

ü športoviská

ü dostupné internáty

ü spolupráca s praxou

ü digitalizácia 

ü ….. viac uvidíš u nás

 

Zabezpečená je pre vás KYVADLOVÁ DOPRAVA: STANICA - UNIVERZITA a späť.

BONUS: súťaže o zaujímavé ceny, niečo pod zub, firemné stánky s ponukou práce (brigády) ……

Skupiny (nad 3 študentov) zaregistrujte sa do štvrtku 2.2.2023: REGISTRÁCIA

 Všetky cesty vedú kam???  .... do ŽILINY!

 prípade otázok sme Vám k dispozícii: 

Kontakt: Ing. Miroslav JančulaPhd., 0944 119 213

miroslav.jancula@uniza.sk

Študijné oddelenie: 041/513 55 12 

e-mail: fstav-studref@uniza.sk 
web: http://svf.uniza.sk 
FB: https://www.facebook.com/StavebnaFakultaZUZ 
Instagram: svf.uniza 

_________________________________________________________________
Informácie o možnostiach štúdia na FŠ

v zastúpení Fakulty športu Prešovskej univerzity v Prešove Vám zasielam niekoľko informácií pre Vašich študentov, ktorí majú  nadšenie pre šport a zaujíma ich štúdium v tejto oblasti.
Všetky podrobné informácie sú pre uchádzačov dostupné na https://www.unipo.sk/fakulta-sportu/macie/uchadzaci/bc/

Za najdôležitejšie považujem spomenúť, že Fakulta športu ponúka štyri študijné programy. Uzávierka prihlášok na prvé kolo je do 28. februára.
 - učiteľstvo telesnej výchovy
 - učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii
 - šport pre zdravie
 - špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách
________________________________________________________________________
Prijimacie skusky FIIT STU

Dobrý deň,

dovoľujem si Vám poslať informáciu k blížiacemu sa termínu prijímacej skúšky na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave.

Prvý termín prijímacej skúšky sa uskutoční 03.02.2023 o 14 hod., druhý termín je stanovený na 21.04.2023 o 14 hod. Prijímacia skúška je bezplatná a jeden uchádzač môže absolvovať oba termíny.

 

Všetky potrebné informácie ako aj okruhy otázok z matematiky a informatiky záujemcovia nájdu: https://studuj.fiit.sk/podmienky-prijatia/.

 

Posielam aj prihlasovací formulár na prijímaciu skúšku v piatok 03.02.2023íhttps://forms.gle/mbKdEe9m4UDKG4h47.

____________________________________________________________________
DOD - Deň otvorených dverí na Fakulte biotechnológie a potravinárstva, SPU v Nitre - 18.3.2022 (prezenčne)

Posielame Vám informáciu o konaní „DŇA OTVORENÝCH DVERÍ“ na Fakulte biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, na ktorý by sme radi pozvali študentov a pedagógov stredných škôl.  

Deň otvorených dverí na FBP SPU v Nitre

Registračný formulár pre účastníkov DOD: https://forms.office.com/r/jrwErfHZCv

Termín DOD: 3.2.2023 o 10:00

____________________________________________________________________
Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave - pozvánka na DOD 10. február 2023

Vás pozýva na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ (DOD), 

ktorý sa bude konať 10. februára 2023 so začiatkom o 9:00 hod a o 11:00 hod. (prezenčne aj online) a o 13:00 hod. (len online).

Viac na DOD (uniba.sk),

_________________________________________________________________________
DOD pozvánka UM STU 2322023
Milí  maturanti,

radi by sme Vás pozvali na Deň otvorených dverí na Ústave manažmentu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Ústav manažmentu ponúka dva celouniverzitné študijné programy :

-          priestorové plánovanie

-          investičné plánovanie v priemyselnom podniku

 

Viac informácií sa dozviete na Dni otvorených dverí, ktorý sa uskutoční  vo štvrtok 23.2.2023 o 13 hod v priestoroch Ústavu manažmentu na Vazovovej 5 v Bratislave.

____________________________________________________________________________________
Informácie pre študentov - Fakulta managementu UK

Dobrý deň,

naša fakulta, Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave, dlhodobo podporuje výučbu na stredných školách akceptovaním výborných výsledkov v rámci prijímacieho pohovoru, preto si Vám dovoľujem poslať informácie o našich študijných programoch spoločne s prosbou o ich distribúciu vašim študentom.

 V aktuálne platných kritériách prijímania berieme ohľad na nasledovné výsledky stredoškolského štúdia:

priemer známok z matematiky a anglického jazyka do 1,5 (na medzinárodnom manažmente aj z nemeckého alebo francúzskeho jazyka);

- 30 bodov k prijímačkám pridávame každému, kto bol prihlásený a bude mať hodnotenie maturity z matematiky;

- prijímame bez prijímačiek prijímame úspešných riešiteľov krajského kola alebo účastníkov celoštátneho kola stredoškolskej olympiády (organizovanej na celonárodnej úrovni).

 

Súčasne dávam do pozornosti, že naše štúdium je silne zamerané na cudzie jazyky (anglický, nemecký, francúzsky jazyk) priamo vo výučbe, čo môže byť veľmi lukratívne pre vašich študentov:

- ponúkame celkovo 168 odborných predmetov vyučovaných v anglickom, nemeckom alebo francúzskom jazyku;

- 80% študentov môže ísť na aspoň jeden semester na niektorú z vyše 150 partnerských vysokých škôl v rámci programu Erasmus+;

- študijný program Medzinárodný manažment je ponúkaný ako Nemecký alebo Francúzsky program;

- ponúkame celý študijný program Manažment v anglickom jazyku.

 Pre akademický rok 2022-23 prijímame študentov na nasledovné študijné programy:

§  Manažment

§  Podnikanie

§  Medzinárodný manažment - s výberom nemeckého alebo francúzskeho programu

§  Manažment v anglickom jazyku

§