Deň otvorených dverí

3 October 2022, 10:36    |    Viera Gilányová


Riaditeľstvo Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici si Vás dovoľuje pozvať

 

11. októbra 2022 od 9.00 hod.

na deň otvorených dverí

 

pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl, ktorí majú záujem

·      o štúdium na našej škole v študijnom odbore 7902 J 74 gymnázium - bilingválne slovensko-francúzske štúdium

 

pre žiakov 9. ročníka základných škôl, ktorí majú záujem

·      o štúdium na našej škole v študijnom odbore 7902 J gymnázium

v triede s profiláciou na matematiku.

 

Stretnutie zúčastnených bude vo vestibule školy od 9,00 hod. do 9,30 hod.

 

svoj záujem na e-mailovú adresu:     m.durcova@gjgt.sk

 

alebo telefonicky na tel. číslo            048/413 52 37

 

 

PaedDr. Marek Balážovič, PhD.

                                  riaditeľ školy