Deň otvorených dverí

30 January 2020, 08:41    |    Viera Gilányová


Riaditeľstvo Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici

si vás dovoľuje pozvať

11. februára 2020 od 8.00 hod.

na deň otvorených dverí

pre žiakov 9. ročníka základných škôl, ktorí majú záujem o

štúdium na našej škole v študijnom odbore 7902 J gymnázium

        a štúdium v triede s profiláciou na prírodovedné predmety.           


Stretnutie zúčastnených bude vo vestibule školy od 8,00 hod. do 8,30 hod.

V tento deň, ale aj v inom termíne, radi privítame rodičov žiakov, ktorí majú záujem  informovať sa o štúdiu na našej škole.

Do 6.februára 2020 oznámte svoj záujem na e-mailovú adresu:       mozolova.m@gmail.com

alebo telefonicky na tel. číslo   048/413 52 37

 

PhDr. Mária Sochorová

    riaditeľka školy