Deň otvorených dverí

26 September 2019, 19:06    |    Viera Gilányová


Riaditeľstvo Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici

 

             si Vás dovoľuje pozvať  8. októbra 2019 o 9,30 hod.

 

             na deň otvorených dverí pre žiakov základných škôl,

   

      ktorí majú záujem o štúdium v triedach

-         so zameraním na bilingválne štúdium

-         s  profiláciou  na matematiku

    Vedenie školy poskytne záujemcom informácie o štúdiu aj v inom termíne.

 

Stretnutie zúčastnených bude vo vestibule školy od 9,00 hod.

 
 

Účasť na DOD potvrďte prostredníctvom  základnej školy.

V prípade, že základná škola neorganizuje účasť na DOD, tak individuálne 

 

 na e-mailovú adresu:                         mdurcova@gmail.com        

alebo telefonicky na tel. číslo             048/413 52 37

 

do 3.októbra 2019.

 

 

   PhDr.Mária Sochorová

               riaditeľka školy