David Mikula víťazom celoštátneho kola Dejepisnej olympiády !

8 October 2020, 09:10    |    Viera Gilányová


Skvelý úspech sa podarilo dosiahnuť nášmu študentovi Davidovi Mikulovi z 3.D triedy, ktorý sa stal víťazom celoštátneho kola 12.ročníka Dejepisnej olympiády (DO)kategórii B. Kategória B pozostávala z vypracovania písomného projektu na tému „Významné o sobnosti v národných alebo regionálnych dejinách činných v období prvej svetovej vojny alebo pred jej začiatkom, resp. v prvých rokoch existencie Československej republiky“.

Vzhľadom na okolnosti sa v školskom roku 2019/2020 celoštátne kolo DO uskutočnilo dňa 6.10. 2020 dištančnou formou. David mal za úlohu svoj projekt prostredníctvom videoprezentácie najskôr natočiť a neskôr pred odbornou komisiou cez videohovor  obhájiť. Vo svojej práci sa venoval významnej osobnosti nášho regiónu z obdobia prelomu 19. a 20. storočia - Júliusovi Cesnakovi, ktorý sa ako popredný úradník Banskej Bystrice (dlhé roky pôsobil ako mešťanosta a člen mestskej rady) zaslúžil o komplexný rozvoj nášho mesta.

Viac o osobnosti a činnosti významného banskobystrického rodáka si prostredníctvom pripravovanej školskej nástenky budú môcť čoskoro pozrieť aj naši študenti.

Davidovi srdečne blahoželáme a ďakujeme profesorke L. Vitáskovej za prípravu nášho úspešného študenta !

 

Výsledková listina celoštátneho kola Dejepisnej olympiády je k dispozícii tu:

výsledky ck do_kat b 2020.pdf