Ďalší prijatí uchádzači o štúdium pre školský rok 2019/2020

24 May 2019, 08:21    |    Viera Gilányová


Ďalší prijatí uchádzači o štúdium pre školský rok 2019/2020 na uvoľnené miesta po prvom zápise:

 
1241
7507
3942
7371
2493
8343
5141
2280
8413
6091
2457
8120
6800
6489
1229
6795
1698
8502


K zápisu je potrebné doniesť zápisný lístok.
Zápis ďalších prijatých uchádzačov sa bude konať v pondelok 27.mája 2019 od 8.00 do 15.00 hod., prípadne v utorok najneskôr do 12.00 hod.