Čo ho držalo nad vodou?

27 January 2020, 10:59    |    Viera Gilányová


„Budem mať epitaf: Bol tu rád, šibalo mu, pamäť je pustý dom, tak pokoj tomu domu.“ 

Tento text je epitafom na pamätnej tabuli, ktorá bola slávnostne odhalená v Parku Ľudovíta Štúra vo Zvolene a je venovaná Jozefovi Urbanovi. Uvedený epitaf si sformuloval samotný básnik.

Nielen to, ale oveľa viac o tomto známom básnikovi, textárovi, publicistovi i večnom rebelovi, ako aj o osobnosti a diele Mikuláša Kováča sme sa dozvedeli 23.a 24.januára 2020 počas interaktívnej hodiny literatúry v LHM BB.

                                                                                                                      študenti 4.B a 4.L