Celoštátne kolo Olympiády vo francúzskom jazyku

23 May 2019, 18:59    |    Viera Gilányová


V dňoch 9. a 10. mája 2019 sa v Bratislave uskutočnilo celoštátne kolo Olympiády vo

francúzskom jazyku. V silnej konkurencii výhercov krajských kôl OFJ  naše študentky získali

výborné umiestnenie.

Michaela Chlebničanová /II.A/- 7. miesto v kategórii 2A

Veronika Dúžeková /IV.B/- 4. miesto v kategórii 2B

Alžbeta Námešná /IV.L/-4.miesto v kategórii 2C

Blahoželáme