Celoslovenské kolo olympiády z francúzskeho jazyka

27 April 2022, 08:37    |    Viera Gilányová


V dňoch 31.3.-1.4. 2022 sa uskutočnilo celoslovenské kolo olympiády z francúzskeho jazyka, online formou. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa konalo  dňa 22. 4. 2022 v budove IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže pod záštitou p. prof. Emmanuela Samsona, riaditeľa Regionálneho centra pre frankofóniu OIF pre strednú a východnú Európu.  

Naše gymnázium malo zastúpenie v troch kategóriách a vo všetkých sa naše študentky vynikajúco umiestnili :

V kategórii 2A získala Dominika Durišová /II.D/  7. miesto

                   2B získala Daniela Oravcová /IV.C/ 2. miesto

                    2C získala Tamara Patajová /IV.L/ 10.miesto

                                        Emma Plazová /IV.L/ 14.miesto

                                        Paulína Kubincová /IV.L/ 6. miesto

Víťazke srdečne gratulujeme a úspešným riešiteľkám ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu našej školy