BIELA PASTELKA 2020

15 October 2020, 10:41    |    Viera Gilányová


Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska organizuje od roku 2002 celoslovenskú verejnú zbierku Biela pastelka.  Za získané peniaze poskytuje v rámci celého Slovenska  bezplatne sociálne služby a poradenstvo ľuďom so zrakovým postihnutím. Pripravujú tiež kurzy, na ktorých inštruktori učia nevidiacich a slabozrakých ľudí orientovať sa v priestore pomocou bielej palice, čítať a písať Braillovo písmo, pracovať na špeciálne upravenom počítači, uvariť si či postarať sa o svoju domácnosť. Toto všetko je možné aj vďaka pomoci dobrovoľníkov zbierky Biela pastelka.

Tento rok sa zbierka uskutočnila 18. septembra 2020 a sme radi, že aj naši žiaci – dobrovoľníci prispeli svojou troškou k zlepšeniu života ľudí so zrakovým postihnutím.

Zbierky sa zúčastnilo 14 žiakov 2. ročníka  a podarilo sa im vyzbierať sumu 716,20€.


 Našim dobrovoľníkom - žiakom 2. ročníka ďakujeme !                                                                                                                                PK výchovných predmetov