Biblická olympiáda

21 June 2022, 14:10    |    Viera Gilányová


Žiačka našej školy Valéria Kuzmínova z III.L opäť získala významný úspech. V celoslovenskom kole výtvarnej časti Biblickej olympiády bola jej práca vo svojej kategórii najlepšia a získala 1. miesto.
Tešíme sa z jej úspechu a srdečne blahoželáme.