Aktuálne opatrenia v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť“

4 November 2020, 08:27    |    Viera Gilányová


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v nadväznosti na vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 15 a č. 16 zo dňa 29. a 30. októbra 2020 a uznesenie vlády SR č. 693/2020 vydáva toto usmernenie v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť“: