69.ročník matematickej olympiády na našej škole

17 February 2020, 08:18    |    Viera Gilányová


Ako každý školský rok, aj tentoraz,  sa žiaci našej školy zapojili do najstaršej matematickej súťaže jednotlivcov na Slovensku. Svoju šikovnosť a talent v riešení neštandardných úloh preukázali v troch rôznych kategóriách.

V kategórii A, teda najnáročnejšej stredoškolskej kategórii súťažilo 24 žiakov matematických tried, úspešných bolo 12 študentov, z toho až neuveriteľných 7 žiakov získalo s plným počtom bodov súčasne prvé miesto na škole. Sú to žiaci: Adam Barla (4.F), Lukáš Gáborik, Tomáš Hulla, Jakub Kliment, Richard Schwarz (všetci 3.F), Peter Kochelka (3.L), Andrej Špitalský (2.F). K úspešným riešiteľom ďalej patria Matej Grego , Juraj Jánošík, Jakub Murin (všetci 4.F), Barbora Kubišová, Matej Gregor (obaja 3.F).

Do krajského kola v tejto kategórii postúpili všetci úspešní riešitelia školského kola z našej školy. A celé krajské kolo bolo opäť v réžii našich študentov, ktorí zaplnili výsledkovú listinu na všetkých 7 miestach úspešných riešiteľov. Kraj mal jediného víťaza a tým sa stal Lukáš Gáborik z 3.F triedy. Celú výsledkovú listinu nájdete na https://cvcjunior.sk/olympiady/matematicka-olympiada/

V kategórii B súťažilo 5 žiakov školy, úspešným riešiteľom a zároveň víťazom  s plným počtom bodov sa stal Andrej Špitalský (2.F)

V kategórii C súťažilo 18 žiakov školy, úspešných riešiteľov bolo 7, víťazom sa stal Ondrej Láska z 1.A triedy. Medzi úspešných riešiteľov ďalej patria : Lucia Ivaničová, Alžbeta Legiňová, Richard Turčan, Jakub Vician, Ján Bobro, Matej Kmeť (všetci 1.F)

Eva Oravcová