Ponuka práce

9 October 2018, 17:43


Od 1.9.2021 príjmeme do zamestnania  učiteľa/učiteľku chémie a biológie.

Požadované kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. a vyhlášky MŠVVaŠ SR č.1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.

Zoznam požadovaných dokladov:  žiadosť o prijatie do zamestnania, štrukturovaný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov,  doklad o dosiahnutom vzdelaní,  čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti.

Požadované doklady doručí uchádzač  poštou alebo osobne na adresu školy do 25. mája 2021.
Nástup do zamestnania je 1.9.2021.

Kontakty:  tel. kontakt: 048/4135237   0918578497
                        gymnazium.gjgt@gmail.com