Ponuka práce

9 October 2018, 17:43


Gymnázium Jozefa Gregora  Tajovského príjme od 22.8.2019 do pracovného pomeru na plný úväzok na pracovnú pozíciu „Referentka ekonomických činností a projektov. Celková mzda (brutto) od 688,50 – 875 € v závislosti od skúsenosti a praxe. Požiadavky:

-          stredoškolské vzdelanie s maturitou ekonomického smeru

-          anglický jazyk – stredne pokročilý B1

-          znalosti z oblasti realizácie projektov ESF

-          znalosti IT – Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point

-          znalosti v oblasti GDPR a archívnictva

-          vítaná je znalosť práce s elektronickou schránkou e- Government a zákona o cestovných náhradách

Žiadosti so životopisom zasielajte v termíne do 13.6.2019 na adresu:               

Gymnázium J.G.T.  Tajovského 25, 974 01 Banská Bystrica alebo elektronicky na :   beata.stubnova@gmail.com