Pedagogickí zamestnanci

20 September 2018, 15:58Mgr.  Anderlová Marianna
PaedDr.  Balážovič Marek , PhD.
Mgr.  Bayerl Erik , PhD.
Mgr.  Belanová Anna
Mgr.  Brunovský Ján

Cadonici Kolia
RNDr.  Červienková Lucia
Mgr.  Ďurčová Monika
Mgr.  Ďurišková Katarína
Mgr.  Dvorská Nina
Mgr.  Fabíková Monika
Mgr.
Fečko
Lukáš

Ing.  Gilányová Viera

Guyon Natalie
PhDr.  Halvoňová Miriam
Mgr.  Holéczy Martin , PhD.
Dipl.germ. Hrmová Ľudmila
Mgr.  Hucmanová Miriam
Mgr.  Husárová Soňa
Mgr.  Chlebanová Darina
Mgr.  Chriašteľová Martina
Mgr.  Janovčík Ján


Mgr.
 JarotováBarbora
Mgr.  Kocourková Zdenka
Mgr.  Koštial Daniel
Mgr.  Kozáková Mária
Mgr.  Krempaská Anna
Mgr.  Krnáčová Alena
Mgr.  Krnáčová Michaela
Mgr.  Kubušová Veronika
Mgr.  Lešníková Eva
Mgr.
Lišiaková
Jana

Mgr.  Magyarová Katarína
Mgr.  Majerová Helena
RNDr.  Matulayová Jana
Mgr.  Minarovič Adrian
Mgr.  Močári Vladislav
Mgr.  Moncoľová Vlasta
RNDr.  Mozoľová Marcela
RNDr.  Oravcová Eva
Mgr.  Pastoreková Daniela
Mgr.  Pavliaková Ľubica
Mgr.  Pikulová Eva
Mgr.  Pilarčíková Viera , PhD.
Mgr.  Pokorná Daniela
Mgr.  Puchľová Lenka
Ing.  Repaský Miroslav
PhDr.  Sochorová Mária
Mgr.  Sršňová Lenka
Mgr.  Szentpéteriová Romana
Mgr.  Šimkovičová Marta
Ing.  Školníková Nina
Ing.  Štubňová Beáta
Mgr.  Šullová Anna
PhDr.  Vitásková Lucia
Mgr.  Zacharová Jaroslava
Mgr.  Zboranová Jaroslava
Mgr.  Žilincová Janka