Organizácia školského roka

11 September 2018, 23:19


 

Organizácia školského roka 2019/2020


Začiatok školského roka                                             1. septembra 2019

Slávnostné otvorenie školského roka                         2. septembra 2019

Jesenné prázdniny                                                      30. októbra -  3.novembra 2019

Vyučovanie sa začína                                                  4. novembra 2019

Vianočné prázdniny                                                    21. decembra 2019 - 7. januára 2020

Vyučovanie sa začína                                                  8. januára 2020

Dátum vydania vysvedčenia                                       31. januára 2020

Koniec I. polroka                                                        31. januára 2020

Začiatok II. polroka                                                    4. februára 2020                               

Polročné prázdniny                                                    3. februára 2020

Vyučovanie sa začína                                                 4. februára 2020                               

Jarné prázdniny                                                         22. februára – 1.marca 2020

Vyučovanie sa začína                                                 2. marca 2020

Veľkonočné prázdniny                                               9. apríla – 14. apríla 2020    

Vyučovanie sa začína                                                15. apríla 2020

Koniec II. polroka                                                      30. júna 2020

Dátum vydania vysvedčenia                                      30. júna 2020

Letné prázdniny                                                        1. júla – 31. augusta 2020