Organizácia školského roka

11 September 2018, 23:19


Organizácia školského roka

I. polrok: 1.9.2018  -  31.1.2019
Dátum vydania  vysvedčenia 31.1.2019
II. polrok: 4.2.2019  -  28.6.2019  
Dátum vydania  vysvedčenia 28.6.2019  
Jesenné prázdniny:31.10.2018-2.11.2018
Vianočné prázdniny:23.12.2018-7.1.2019
Polročné prázdniny:1.2.2019
Jarné prázdniny:4.3.2019-8.3.2019
Veľkonočné prázdniny:18.4.2019-23.4.2019
Letné prázdniny:1.7.2019-31.8.2019