Najkvalitnejšie gymnázium na strednom Slovensku

13 September 2018, 18:51


Prvé stránky svojej histórie začala škola písať v roku 1976, keď na základe uznesenia pléna S KNV v Banskej Bystrici bolo od 1. septembra zriadené Gymnázium na Tajovského ulici. Za viac ako štyridsať rokov existencie sa naša škola stala jednou z najlepšie hodnotených stredných škôl na Slovensku.

Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského je gymnázium v Banskej Bystrici, na ktorom môžete navštevovať všeobecné triedy, triedy zo zameraním na matematiku, prírodné vedy alebo päťročné francúzske bilingválne triedy.

Gymnázium sa okrem kvalitného vzdelania pýši aj domáckou atmosférou miesta, na ktoré sa študenti radi vracajú aj v poobedňajších hodinách. Vďaka aktívnej činnosti predovšetkým nášho senátu sme každý rok bohatší o mnohé akcie a nápady, ktoré modernizujú a skrášľujú prostredie školy.  

Každoročne sa koná napríklad Tajácka grilovačka, Vianočný punč, Helloweensky večer a cez leto príjemné filmové večery vďaka projektu Kino v bazéne. Vydávame študentský časopis G-life, ocenený cenou Vladimíra Maňku na celoslovenskej novinárskej súťaži Štúrovo pero, ktorou bol päťdňový zájazd do Štrasburgu. Cestovať však môžeme aj vďaka vzdelávacím exkurziám, ktoré sa na škole tešia veľkej popularite, predovšetkým zájazdy do Francúzska, Talianska, Belgicka, Česka a inde.

Samozrejmosťou sú skvelí učitelia, ktorí s vysokým odhodlaním úspešne pripravujú žiakov na štúdium na vysokých školách, či už individuálnym prístupom, tvorbou referátov, alebo praktickým vyučovaním napríklad v laboratóriach či iných odborných učebniach. Dôkazom toho sú úspešní študenti, ktorí boli s ľahkosťou prijatí na vynikajúce vysoké školy či už doma alebo v zahraničí.