Dokumenty PK 2. cudzie jazyky

1 October 2018, 08:46


Voliteľné predmety NEJ v 3. a 4. ročníku

  NEJ 3. ročník  - Nemecký jazyk v komunikácii / 1 hod.

  NEJ 4. ročník - Konverzácia v nemeckom jazyku / 2 hod.


Voliteľné predmety FRJ

  3.ročník Seminár z francúzskeho jazyka, 1h

  4.ročník Konverzácie vo francúzskom jazyku, 2hCIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z NEMECKÉHO JAZYKA/ÚROVNE B1 a B2.

CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z FRANCÚZSKEHO JAZYKA/ÚROVNE B1 a B2

CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z RUSKÉHO JAZYKA/ÚROVNE B1 a B2

 

Hodnotenie a klasifikácia predmetu:

 

Členovia PK sa dohodli zotrvať pri nasledovnej percentuálnej klasifikácii písomných a ústnych odpovedí:

100-90% - výborný

89-75% - chválitebný

74 – 60% - dobrý

59-40% - dostatočný

39 – 0 % - nedostatočný

Z počtu vyučujúcim stanovených písomných testov môže žiak nepísať len jeden. Pri väčšom počte nenapísaných testov bude žiak písať chýbajúce testy v termíne, ktorý stanoví vyučujúci.

Predpokladom klasifikácie je účasť na hodinách minimálne v rozsahu 70 %.