Dokumenty PK INF

5 October 2018, 09:07


1)      Voliteľné predmety:

·         Programovanie    - hodnotené známkou

·         Počítačová grafika – hodnotené známkou

·         Seminár z informatiky – hodnotené slovne

2)      Maturitná skúška:

·         informatika

3)      Témy projektov pre tretí ročník

·         informatika – celé spektrum