Dokumenty PK FYZ

5 October 2018, 14:22


Voliteľné predmety

  • Cvičenia z fyziky – 3. ročník  1h/týždenne

-          neklasifikovaný predmet

  • Cvičenia z fyziky – 4. ročník  2h/týždenne

-          určené pre maturantov z fyziky (príprava žiakov na praktickú časť maturitnej skúšky)

-          neklasifikovaný predmet

  • Seminár z fyziky – 4. ročník  2h/týždenne

-          určené pre nematurantov z fyziky, ale žiakov, ktorí sa fyzikou ešte budú ďalej zaoberať (technické smery VŠ, lekárske fakulty, medicína)

-          neklasifikovaný predmet

  • Fyzika 4 – 4. ročník  4h/týždenne

-          určené pre maturantov z fyziky (príprava žiakov na maturitnú skúšku)

-          klasifikovaný predmet