Členovia PK VP

5 October 2018, 18:19


Predseda PK:            Mgr.Miriam Hucmanová

Podpredseda PK:     Mgr.Katarína Ďurišková

Členovia PK:            Mgr.Daniela Pokorná

                                   Mgr.Helena Majerová

                                   Mgr.Marta Šimkovičová