Členovia PK VP

5 October 2018, 18:19


Zloženie Predmetovej komisie výchovných predmetov

Predseda PK:            Mgr.Miriam Hucmanová

Podpredseda PK:     Mgr.Katarína Ďurišková

Členovia PK:            PhDr.Miriam Halvoňová

                                   Mgr.Eva Lešníková

                                   Mgr.Marta Šimkovičová

                                   Mgr.Janka Lišiaková

                                   Barbora Jarotová, MA