Členovia PK SVP

5 October 2018, 13:45


 Vedúci PK:                           Mgr. Martin Holéczy, PhD.  

 

Zástupca:                              PhDr. Miriam Halvoňová                 

 

Zloženie PK:                         

                                               Ing. Beáta Štubňová 

                                               Mgr. Ľudmila Pěčová

                                               Mgr. Soňa Husárová 

                                               Mgr. Daniela Pokorná           

                                               PhDr. Lucia Vitásková

                                               Mgr. Veronika Kubušová     

                                               Mgr. Viera Pilarčíková, PhD.

                                               PhDr. Mária Sochorová

RD:     Mgr. Slávka Pariláková, Mgr. Jana Lišiaková