Členovia PK - Bilingválna Sekcia

16 January 2019, 20:03

Mgr. Monika Ďurčova

Slovenský koordinátor

Alice Nancy

Francúzsky koordinátor

Mgr. Jaroslava Zboranová

Zástupca slovenského

koordinátora

Mgr. Anna Belanová


Mgr. Martina Chriašteľová


Mgr. Eva Pikulová


RNDr. Jana Matulyová


Kolia Cadonici


RNDr. Lucia Červienková


Mgr. Anna Šullová


Mgr. Katarína Ďurišková