Činnosť PK VP

5 October 2018, 18:22


ŠKOLY ZA DEMOKRACIU

            Projekt realizuje Centrum komunitného vzdelávania v Banskej Bystrici v spolupráci s Pedagogickou fakultou UMB, ktorá prevzala záštitu nad týmto vzdelávacím programom.

            Vzdelávací program sa sústreďuje na systematickú prácu so študentmi VŠ, SŠ a ZŠ, podporujúc hodnoty slobody, rovnosti, demokracie, otvorenej spoločnosti, a vymedzuje sa voči všetkým formám intolerancie. Program rozvíja kompetencie v oblasti ľudských práv, usiluje sa o redukciu stereotypov a predsudkov. Program taktiež stavia na otvorenej diskusii a rozvoji kritického myslenia, pričom využíva aj tzv.živé knihy, ktoré sú u študentov veľmi obľúbené, ale zároveň aj veľmi poučné.

            V školskom roku 2019/2020 je do tohto projektu zapojená trieda I.B.


BIELA PASTELKA 2019

 

            Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska organizuje od roku 2002 celoslovenskú verejnú zbierku Biela pastelka.  Za získané peniaze poskytuje v rámci celého Slovenska  bezplatne sociálne služby a poradenstvo ľuďom so zrakovým postihnutím. Pripravujú tiež kurzy, na ktorých inštruktori učia nevidiacich a slabozrakých ľudí orientovať sa v priestore pomocou bielej palice, čítať a písať Braillovo písmo, pracovať na špeciálne upravenom počítači, uvariť si či postarať sa o svoju domácnosť. Toto všetko je možné aj vďaka pomoci dobrovoľníkov zbierky Biela pastelka.

         Tento rok sa zbierka uskutočnila 20.septembra 2019 a sme radi, že aj naši študenti – dobrovoľníci prispeli svojou troškou k zlepšeniu života ľudí so zrakovým postihnutím.

         Zbierky sa zúčastnilo 12 študentov 2.ročníka  a podarilo sa im vyzbierať sumu 674,51€.