Činnost PK TEV

1 October 2018, 11:24


                              

     Účelové cvičenia

 

1.ročník – prvé (jeseň) október   11.10.2018             druhé – (jar)   máj  

 

2.ročník – tretie (jeseň) október    9.10.2018             štvrté – (jar)   máj  

 

                                           Kurz na ochranu života a zdravia

 

 

Vedúci                 termín                triedy                             miesto

 

Brunovský        12- 14  septembra  2018        3A – 3B           okolie  areálu školy

Močári              17 - 19 septembra                  3C – 3F           okolie  areálu školy

Janovčík           19 - 21 septembra                  3D – 3L           okolie  areálu školy   

Krempaská       kurz pre žiakov v náhradnom termíne

 

 

 

                                   Zimný kurz pohybových aktivít

 

   Kurz zimných pohybových aktivít budeme robiť formou pobytu  v zimnom stredisku v trvaní 5 dní.                                      

                             

                                      Letný kurz pohybových aktivít

 

 Kurz letných pohybových aktivít zrealizujeme pri mori a aj na Slovensku.

 

 

 

 

                                         Športové akcie organizované na škole

 

Cyklotúra                                                            september    

Volejbalový turnaj mix                                       december    

Futbalový turnaj                                                  október        

Florbalový turnaj                                                 november   

Stolnotenisový turnaj                                           november   

Streetbal turnaj                                                     december    

Futbalový halový turnaj                                       marec        

Florbalový turnaj                                                  apríl           

Velkonočný floorbal                                            apríl           

Futbalový turnaj                                                   jún                 

Majstrovstvá školy v zjazdovom lyžovaní           marec

Rozlúčka so 4. ročníkom futball, volejbal            máj

Volejbalový turnaj pedagógov                             november

 

 

 

KRÚŽKY                         vedúci krúžku                 miesto                   termín čas

Škol.r.2018/2019

 

Volejbal mix                             Janovčík                 veľká telocvičňa

 

Futbal chlapci                           Močári                   veľká telocvičňa alebo ihrisko                  Futbal chlapci                           Brunovský              telocvičňa

 

Posilňovňa krúžok                    Močári                    telocvičňa        

 

 

 

Telesná výchova v prvom až piatom ročníku pre všetky triedy 2x do týždňa, známkovaná

 

Naši športovci sa zúčastnili na majstrovstvách slovenska, kraja, okresu v týchto športoch

 

Basketball dievčatá          

Basketball chlapci            

Volejbal dievčatá             

Volejbal chlapci               

Florball dievčatá               

Florball chlapci                 

Futball chlapci                   

Futball dievčatá

Stolný tenis dievčatá

Stolný tenis chlapci

Bedminton dievčatá

Bedminton chlapci

Olympizmus - vedomostná súťaž

Jumping fit

Volejbal mix stredoškolská liga