Činnosť PK INF

5 October 2018, 09:06


Exkurzia Rím

Zenit  - súťaž v programovaní

CodeWeek  work shop –  digitálna gramotnosť všetkým prístupným a zábavným spôsobom

Súťaž 3D tlač pre stredoškolákov

Olympiáda v informatike

Korešpondenčný seminár

Iné programovacie súťaže

Aj Ty v IT – aby IT sektor neprišiel ani o jednu ženu – prednášky,  diskusie,  súťaže,  work shop