Činnosť PK FYZ

5 October 2018, 14:21


Krúžky

Mgr. Zdenka Kocourková – Fyzikálny doučovací krúžok

PaedDr. Marek Balážovič, PhD. – Fyzikálny doučovací krúžok

 

Projekty

·         malé projekty – v priebehu školského roka (všetky ročníky)

·         veľké projekty - žiaci 3. ročníka

 

Fyzikálna olympiáda – zadania úloh domáceho kola a termíny súťaží www.iuventa.sk

Kategória A (štvrtý ročník, V.L) – Mgr. Zdenka Kocourková

Kategória B (tretí ročník, IV.L) – Mgr. Erik Bayerl, PhD.

Kategória C (druhý ročník, III.L) – Mgr. Zdenka Kocourková

Kategória D (prvý ročník, I.L a II.L) – PaedDr. Marek Balážovič, PhD.

 

Fyzikálny náboj www.physics.naboj.org  – predpokladaný termín súťaže je 16. november 2018

 

„Čo vieš o hviezdach?“astronomická súťaž

 

PIKOFYZ korešpondenčný seminár z fyziky

 

FYZKUS – korešpondenčný seminár z fyziky

 

Masterclasses – fyzikálna konferencia z časticovej fyziky

 

Noc výskumníkov – prednáška spojená s návštevou vedeckých stánkou

 

Exkurzie

Planetárium M. Hella – Žiar nad Hronom – určené pre žiakov 1. ročníka

Vodné dielo Gabčíkovo a Čunovo – určené pre žiakov 2. ročníka

Jadrová elektráreň – Mochovce – výber žiakov 3. ročníka

CERN – Švajčiarsko – výber žiakov starších ako 16 rokov