Činnosť PK CHE-BIO

8 October 2018, 19:40


 

Krúžky na školský rok 2018/2019

 

„Poraďme si s chémiou“ (doučovací krúžok)  -  Mgr. Mária Kozáková

 

Botanický krúžok  - Mgr. Lenka Puchľová

 

Zdravotnícky krúžok – Mgr. Nina Dvorská

 

 

 

Exkurzie na školský rok 2018/2019

 

1. ročník – Ekotop film

 

2. ročník – Hlinikáreň/Ostrava

 

2. ročník – Arborétum Borová hora

 

2. ročník – návšteva ČOV

 

3. ročník – Evonik/Biotika Slovenská Ľupča

 

3. ročník – pivovar Vyhne/Urpín

 

3. ročník – Chemické závody Nováky

 

3. ročník – prednáška „Zero waste“

 

3. a 4. ročník – Antropos/Masarykova univerzita/Botanická záhrada Brno

 

 

 

Projektová činnosť PK

 

Členovia PK sú zapojení do medzinárodného programu DofE, ktorý pracuje s mladými ľuďmi a pomáha im stanovovať si vhodné výzvy a ciele, ktoré vedú k lepšej motivácii a sebahodnoteniu.

Tiež sme sa zapojili do projektu „IT akadémia“, ktorý je zameraný na hodnotenie vyučovacích materiálov a ich použitie v bežnej učebnej praxi.

 

 

 

 

 

Chemická olympiáda

Kategória A – Mgr. Michaela Krnáčová

Kategória B – Mgr. Mária Kozáková

Kategória C – Mgr. Lenka Puchľová

 

Biologická olympiáda

-       koordinátor Mgr. Nina Dvorská